Said Nursi 1876 yılında Bitlis’te dünyaya gelir. Dokuz yaşında evinden çıkan Nursi’’nin tahsil hayatı da dokuz yaşında başlar. Nursi’’nin tahsil hayatından, Van’daki ikameti, İstanbul’a gelişi, siyasi hayatı, seyahatleri, harb-i umumiyeye iştiraki, Rusya’daki esareti, İstanbul’da Darülhikmeti’l-İslamiyye azalığında bulunuşu, Kuva-yı Milliye’deki hizmetleri, Ankara’da ki ilk Mecliste faaliyetlerine kadar olan kısım hayatının birinci evresidir. ...Devamı