Hücrelerimizin temel yapı birimleri proteinlerdir. Proteinler ribozom da kompleks bir yapıda üretilmektedir. Bu üretilen proteinlerin çalışabilmesi için proteinlerin doğru vakitte ve olması gereken yerde katlanmaları gerekmektedir. İşte bu noktada hayati öneme sahip olan Şaperon molekülü devreye girmektedirler. ...Devamı