“Küfrile belki amma zulm ile paydar kalmaz memleket”* İşte bu söz Büyük Selçuklu Devleti’nin sadrazamı Nizamülmülk’e ait. Yaklaşık 30 yıl Selçuklu Devleti’nde sadrazamlık yapmış, aldığı kararlarla sultanları etkilemiş, İranlı devlet adamı. Bu yazımızda bu büyük sadrazamdan ve onun büyük eseri Siyasetname’den bahsedeğiz. Nizamülmülk, 1018 yılında Horasan’ın eski kültür merkezlerinden Tus şehrine bağlı ...Devamı