Türkler göçebe bir toplumdur. Göçebe olmamızın sebepleri arasında iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel değerler yer almaktadır. Türklerin göçebe toplum olmalarının sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz ki, devletin varlığının ve bekasının uzun süreli olmasından kaynaklanmalıdır. Dini inançları olan medeniyetlere yapılan göçlerden toplumlar, kendi özlüğündeki düşünceleri değiştirerek medeniyetin inançları ile karışım içine girmektedirler. İslam, ...Devamı