Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük bölgesinin parçalarıdır. Serbest Bölge, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, serbest dolaşıma sokulmaksızın ve herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek şartıyla konulan, vergilerin uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edilen yerlerdir. ...Devamı