serum Etiket:

Serum Fizyolojik Nedir ?

Hepimizin serum olarak bildiği, hastanelerde damar yoluyla verilen sıvı Serum Fizyolojiktir. Steril bir sıvıdır ve çeşitli durumlarda tedavi aracı olarak kullanılır. Fizyolojik denmesinin sebebi kanın osmolaritesiyle çok yakın osmolariteye sahip olmasıdır (izotonik). Osmolarite, bir sıvıda çözünmüş olan partikül miktarıdır. Serum Fizyolojik, su ve binde 9 oranında NaCl(sofra tuzu) içerir. Kanın osmolaritesi 275-295 ...Devamı

Aşı ve Serumun Faydaları Nelerdir?

Aşı, zayıflatılmış mikrop yapılarak hazırlanmış antijen içeren maddelerdir. Sağlıklı bir insan vücuduna bu zayıflatılmış mikrop antijenleri enjekte edilerek, kanda bu mikroba karşı antikor oluşması sağlanır. Daha sonraki bir zamanda, hastalık yaratan mikroorganizma vücuda girdiğinde kandaki antikor, bu mikroorganizmanın üremesini ve dolayısı ile yayılmasını engeller. ...Devamı