Sesin Kaydı ve Çalınması; İçinde yaşadığımız yüzyılın başlangıcında, herhangi bir müzik parçasını pianola kâğıdına kaydedip, yeniden çalma olanağı vardı. Ama deyimin bugünkü anlamıyla, ses kaydının ve yeniden üretiminin öyküsü, sesli sinemaya, gramfona ve Teyp’e dayanır. Thomas Edison (1847”1931), 1877’de elle kurulan fonografı buldu. Araç, ses dalgalarının hava basıncındaki değişimlerini, bir silindirin çevresini ...Devamı