Hayatı Hicri 551 yılında Amid’de doğmuştur. Bugünkü adıyla Diyarbakır olarak adlandırılan Amid’e nispetle Amidi diye anılır. Künyesi ebulHasen, lakabı ise Seyfüddin’dir. Memleketinde aldığı eğitim sürecinde üstad hanbeli’dir. İlim tahsili için gittiği Bağdat’ta büyük şafi ulemalarından ders almış, bir süre sonra da şafi olmuştur. Bağdat’ta İbn-i Fadlan ile birlikte bulunmuş, ondan akli ilimlerin ...Devamı