Komşuları – Balkan yarımadasında yer alan Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan bu federal cumhuriyetin komşuları Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk’tur. Yeryüzü Sekileri - Ülke dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Yer yer yüksek platolar bulunur. - Ülkenin kuzey kesiminde ise Tuna, Tisa ve Sava’nın suladığı ovalar yer alır. İklim ve ...Devamı