Komşuları • Balkan yarımadasında yer alan Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan bu federal cumhuriyetin komşuları Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk’tur. Yeryüzü Sekileri •    Ülke dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Yer yer yüksek platolar bulunur. •    Ülkenin kuzey kesiminde ise Tuna, Tisa ve Sava’nın suladığı ovalar yer alır. İklim ve ...Devamı