Şizofreni Etiket:

Farklı Psikiyatrik Hastalıklarda Benzer Şekilde Aktivite Gösteren Genler

Psikiyatrik hastalıklara eğilimi belirlemek, birden fazla genin ve çevresel faktörün dahil olduğu oldukça karmaşık bir iştir. Ayrıca, genetiğin beyindeki işlev bozukluklarını nasıl etkilediğine ilişkin çok az bulgu vardır. Ölümden sonra alınan insan beyinlerinde yapılan çalışmalarda, bazı genlerin aktivitelerinin; şizofreni, bipolar bozukluk, otizm ve majör depresyon rahatsızlıklarının hepsinde aynı şekilde olduğu gösterilmiştir. Science ...Devamı

Şizofreniye Neden Olan Moleküler Mekanizmalar

Şizofreni, kadın ve erkeklerde eşit şekilde görülen ve dünya popülasyonunun %1’ni etkileyen ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Bu hastalığın nedeni nedir? Şizofreni geliştirme riskini arttıran birkaç faktör bulunmuştur. Bu yüzden genel olarak, şizofreni çok sayıda faktörün etkili olduğu karmaşık bir hastalık olarak değerlendirilir. Şizofreni; doğumda meydana gelen sakatlıklar, yanlış ilaç kullanımı, doğum zamanı ...Devamı

Ergen İntiharları Nasıl Önlenir ?

Ergenlik yılları, psikolojik problemlerin sıklıkla ortaya çıktığı fırtınalı bir dönemdir. Uzun süren depresyon gibi sorunlar gençlerde intihar eğilimi açısından büyük risk oluşturabilmektedir. Amerikan Psikologlar Birliği (APA) ‘ya göre, 15-24 yaş aralığında, intiharlar ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. İntihar, toplumdaki herkesi etkilediğinden, ergenlerde intiharı önleme stratejisi oluşturarak harekete geçmek hayati önem taşımaktadır. İntiharı ...Devamı

Şizofreni Nasıl Ortaya Çıkar?

Şizofreni ciddi bir zihinsel hastalıktır. Bu hastalık ciddi sanrılara ve hayallere neden olur. Bazı hastalarda normal yaşantılarını devam ettiremeyecek kadar ağır sonuçlara neden olabilir. Bazılarında ise bu durum bazen ortaya çıkan bir durum olarak, hastalar normal yaşantılarına devam edebilir. Şizofreni ömür boyunca mücadele edilmesi gereken bir hastalık olabilir. Bu hastalığın sonuçlarını azaltmaya ...Devamı

Şizofreni Hastalığı

Şizofreni Nedir? Şizofreni, yanlış bilinenin aksine; zayıf kişilik olma, tembellik, zeka geriliği,kişilik bölünmesi, tembellik değildir. Şizofreni önemli bir ruhsal hastalıktır. ...Devamı

Şizofreni Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları Nelerdir?

Düşünce, coşku, irade, kişilik ve davranış bozukluklarıyla ortaya çıkan bir ruhsal hastalıktır. Hasta dış dünyanın gerçeklerinden kopar, adeta kendisinin kurduğu bir dünyada yaşar. Hastalığın kişiliği dağılmış, yıkılmıştır. Hastalık genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. ...Devamı