Bilim dünyasındaki açılımı ribo nükleik asit anlamında olan RNA, tek zincirli yapıdadırve ribo nükleotitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelmektedir. DNA molekülüne oranla RNA’ların boyları daha kısadır. RNAlar, vücut hücrelerinin hemen hemen hepsinde oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. ...Devamı