Sokrates Etiket:

Bilgi Felsefesi Doğru Bilginin İmkanı

Epistemelojide doğru bilginin İmkanı problemi : Doğru Bilginin İmkanı epistemolojinin en temel problemlerinden biridir. Bir kısım düşünür doğru ve mutlak bilginin imkansız olduğunu savunurken, bazı filozoflar doğru ve mutlak bilgiye ulaşılabileceğini savunmuştur. Bunları daha detaylı olarak incelemek gerekirse,doğru bilginin imkanı: Kesin ve mutlak bilginin olmadığını savunurlar. Doğru bilginin imkansızlığını savunanlar septikler ve ...Devamı

Parrhesia: Gözü Kara Doğruculuk

Parrhesia, felsefede, sosyal psikolojide, klinik psikoloji ve psikanalizde giderek üzerinde daha çok araştırma yapılan bir kavram. Retorikte parrhesia, samimi olarak, çok açık konuşmak ve bu şekilde konuşmanın bağışlanmasını beklemeyi tanımlar. Terim, kelimenin tam anlamıyla “her şeyi söylemeyi” ve “özgürce konuşmayı”, “cesurca konuşmayı” kapsar. Bu, sadece konuşma özgürlüğünü değil, konuşmayı yapan kişi zarara ...Devamı

Hedonizm Nedir?

En üst iyiliğin haz olduğunu ileri süren görüşlere verilen genel addır. Hedonizmi ilk ortaya atıp savunan Sokrates’in öğrencilerinden Kirene’li Aristippos’tur. Hedone eski Yunancada haz ve zevk anlamına gelmektedir. Hedonizm ise hazcılık demektir. Aristippos’a ve onun yandaşlarının oluşturduğu Kirene Okulu’na göre iyi demek haz demektir; haz veren her şey iyi, acı veren her ...Devamı