Solvent kavramı, kimya alanında kullanılan bir kavram olmakla birlikte bu ifade kimya biliminde çözücü olarak geçmektedir. Solvent maddesi, maddeleri çözer burada bir çözelti oluşmasını sağlar. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunurlar. ...Devamı