sosyalizm Etiket:

Sosyalizm, Komünizm, Kapitalizm ve Sosyal Adalet

Sosyal adalet ifadesini, sosyalizm ile karıştırmamalıdır. Söylemesi birbirine çok benzeyen bu iki kavramın anlamları birbirinden çok farklıdır. Hatta birbirinin tersidir, zıddıdır. Örnek vermek gerekirse, bir kimse hakkında, sözünde sağlamdır ya da sözde sağlamdır demek gibidir ki, birincisi her zaman doğru söyler anlamındadır; ikincisi ise tam tersine, doğru sözlü değildir anlamına gelir. Aynı ...Devamı

Ekonomide Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm, kapitalist sistem gibi toplumun refahını sağlamayı amaçlamasına karsın, kapitalist sistem ile taban tabana zıt özellikler gösterir. Sosyalistlere göre insanların mutlu olması ve toplumun gelişmesi kapitalist ekonomik düzende gerçekleşemez. Refaha ulaşmak sadece sermayenin sahibi olan ve emeği sömüren mutlu bir azınlık için geçerli olabilir. Buna karşılık sermaye tarafından sömürülen isçi sınıfı için ...Devamı

Totaliter Rejimler

Totaliter Kavramı Demokrasi dışında kalan rejimlerden olan totaliter rejimlerle diktatörlük-otoriter kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak totaliter kavramı tüm bu anlam kargaşasına sebep olan kavramları da içine alan en geniş kavramdır. Bu rejimlerde amaç insan olmayıp devlettir. Totaliter kavramındaki “total” kelimesinden de anlaşılabileceği gibi;devlete egemen olanların topluma yönelik üstün yetkilerle donatıldığı anlaşılmaktadır. Halkın Siyasal ...Devamı