sosyoloji Etiket:

Dünyanın En Önemli Derbileri ve Hikayeleri

Bugün ve yakın geçmişte, hatta gelecekte de, insanların en çok ilgi duydukları spor dalı olan futbol, içerisinde birçok ezeli rekabet barındırmaktadır. ...Devamı

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji/ Sociology kelimesi socius ve logy kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Günümüzde Toplum Bilim anlamına gelen bu kelime, Yunancada bilim anlamına gelen logyeki ve Latincede arkadaş, dost gibi insanı anlatan bir kelime olan socius birleşimi ile anlamını tamamlamaktadır. ...Devamı

Kriminoloji Nedir?

Kriminoloji kelime anlamı itibariyle suç bilimi anlamına gelmektedir. Uğraş olanı suç ve suçlular olan kriminoloji, suç olaylarını ve suçlu kişileri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim ile ilgili ilk defa incelemelerde bulunan kişi, Enrico Ferri adında bir İtalyandır. ...Devamı

Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlardır. Eğitim ve öğretimin amacı öğrenmeyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması için öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Öğrenmenin olmadığı bir durumda eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitim ve öğretim sürecinde bireylere amaçlar doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri bir ortam hazırlamak buna uygun yaşantı ...Devamı