Sosyoloji/ Sociology kelimesi ‘socius ve ‘logy kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Günümüzde ‘Toplum Bilim anlamına gelen bu kelime, Yunancada bilim anlamına gelen ‘logyeki ve Latincede arkadaş, dost gibi insanı anlatan bir kelime olan ‘socius birleşimi ile anlamını tamamlamaktadır. ...Devamı