Değişimci Liderlik Öngörülen yönetimsel bir tasarımı tanımlamak, buna ilişkin organizasyon el değişim ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamaları ve sorumlulukları ortaya koymak bir anlamda statükoyu değiştirmeye girişmektir. Statükoyu değiştirmek, çoğu kez içinde bulunulan organizasyonu meydana getiren üyelerde hoşnutsuzluğa, tepkiye ve hatta dirence neden olabilmekte, bu nedenle ihtiyaç duyulan değişimin yönetimi, değişimden daha fazla önem kazanabilmektedir. ...Devamı