İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi ve doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesine göç denir. Göçlerin önemli bir kısmı ekonomik kökenlidir. Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır; a) İç Göçler Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. İç göçler sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Sürekli Göçler Göç eden nüfusun gittiği yerde sürekli ...Devamı