T-testi veya diğer adıyla öğrenci testi, iki veri seti ortalamaları arasındabelirgin bir farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik istatistiksel bir yaklaşımdır. Bir diğer deyişle t-testi iki veri setinin aynı popülasyondan mı yoksa faklı popülasyondan mı gelir sorusunun cevabını vermektedir. ...Devamı