Kaldıraçlar ve kamalar İnsanoğlu günümüzde çeşitli makinelerle iç içe yaşamaktadır. Bütün makineler, şu ya da bu biçimde “güç tasarrufu” sağlayan araçlardır. Yaygın kullanımı olan bu tanım aynı zamanda bilimseldir. Bir bilim adamına göre makine, mekanik yarar sağlayan araçtır. Başka bir deyişle makine bir yükü kaldırma ya da hareket ettirmede sanırlı bir çabanın ...Devamı