Tarihçe Etiket:

Tarihçi ve Kaynak Terimleri Hakkında Genel Bilgiler

Tarihçi, bir bilim insanı olarak geçmişteki toplumların her türlü olayları, kaynaklar yoluyla günümüze ulaştırmakla görevlidir. Bir eser üretmek için kullanacağı kaynakları tenkit süzgecinden geçirmelidir. ”Gerçek, hiçbir zaman göründüğü gibi değildir” anlayışı ile hareket etmeli ve; Bu kaynağı oluşturan kim? Gerçekten bu kaynaktaki bilgilere sahip mi? Anlattıklarının ne kadar yakınında veya uzağında?Kaynağı meydana ...Devamı

Gılgamış Destanı Ve Nuh Tufanı

Destanlar, milletleri derinden etkileyen tarihi, sosyal ve doğal olayların genellikle şiirsel bir şekilde, olağanüstü unsurlarla bezenerek anlatıldığı edebi metinlerdir. Destanların başkahramanları ise içinde bulundukları toplum için önemli olan kişiler, çoğu zaman da devlet yöneticileridir. Her ne kadar olağanüstü hadiseler içerse de destanlar içinde geçen olaylar ve kahramanlar yönüyle tarihi bir gerçekliğe dayanır. ...Devamı

Ötanazi Nedir? Dinler Açısından Değerlendirilmesi Nasıldır?

Ötanazi, bir insanın ya da bir hayvanın, kendi iradeleri ile ya da yakınlarının verdikleri karar ile, ağrısız ve acısız bir şekilde hayatlarının son buldurulmasıdır. Bu noktada, kişinin ya da hayvanın büyük acılar çekmesi, bu acıları sonlandırmak istemesi, hayattan hiç bir şekilde zevk alamaması ya da ölümcül bir hastalığının olması nedenleri önem taşımaktadır. ...Devamı

Golf Sporunun Tarihçesi

Golf, minik ve sert plastikten hazırlanmış topları sopalar yardımı ile sahaya yerleştirilmiş deliklerin arasından ilerletip, sahanın sonunda bulunan hedef deliğe düşürmek amacı ile oynanan oyundur. Net olmamakla birlikte golf; ilk olarak 1400 yıllarında, Hollanda da Protestan papazları ve yerli halkın donmuş kanallarda bu oyunu oynandıklarına dair bilgi bulunmaktadır. ...Devamı