teokrasi Etiket:

Teokrasi Nedir?

Teokrasi, devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı yönetim şeklidir. Teokrasilerde devlet yönetimi siyasi otorite unsurları yerine dini otoriteye sahip organlarca elde tutulur. Etimoloji Teokrasi kelimesinin kökeni ve anlamı Yunancaya dayanmaktadır. Yunanca Tanrı anlamına gelen “Theos (Teo)” ile kudret ve düzen anlamına gelen “Kratos” kelimelerinden türemiştir. Tam kelime anlamı “Tanrı’nın Düzeni” olarak karşılık bulan ...Devamı

Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmediler?

1299-1923 yılları arasında hüküm sürmüş bir imparatorluk ve bu imparatorluğu yönetmiş 36 padişah hala dünya tarihinde derin izleriyle konuşulmakta. Son dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu hakkında diziler,sinema filmler çekilmekte; bunlara bağlı olarak popüleritenin kazanılmasıyla da kitaplar yazılıyor. ...Devamı