Tevfik Fikret Etiket:

Sone Nazım Şekli Nedir?

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında gerilemeye başlamasıyla birlikte bu geriliğin nedenlerini ortadan kaldırmak için batıya yönelinmiş , Batılı eğitim kurumları örnek alınarak yeni eğitim kurumları açılmış, çok sayıda öğrenci batıya ” özellikle batı denildiğinde 19. yüzyılda Fransa akla gelir-gönderilmiş. Batıya giden sanatçılar ve sanatsever devlet adamları batılı edebiyatçıların etkisinde kalarak ülkeye döndüklerinde yeni ...Devamı

Tevfik Fikret Kimdir?

1867 yılında İstanbul da doğan Tevfik Fikret, Servet0i Fünun devri şairlerindendir. Çankırılı Hüseyin Efendi ile Refia Hanımın oğlu olan Tevfik Fikret’in asıl adı Mehmet Fikret’tir. ...Devamı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun yani diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide, padişah II. Abdülhamit döneminin son yıllarında ortaya çıkan edebiyat hareketidir. Bu edebiyatı savunan şairler, Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girdiği yıllarda Avrupa’daki yenilikler göze çarpmaktadır. ...Devamı