1940-1960 yılları arasında etkili olan toplumsal gerçekçiler,  dönemin çalkantılarını, İkinci Dünya Savaşı ile bozulan düzeni, kapitalist düşünce yapısının egemenliğini savunan eserler meydana getirmişlerdir. Toplumsal gerçekçilik kavramıyla Türk edebiyatı, Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali sayesinde öğrenmiştir. Bu edebi hareketin kaynağında materyalist dünya görüşü ve Marksist ideoloji yatmaktadır. ...Devamı