Türabi’nin Hacı Bektaş Tekkesi’nde oturduğu bilinmektedir. 1868 yılında öldüğü sanılmaktadır. Bir Bektaşi ozanı olarak adlandırılan Türabi’nin naaşı Hacı Bektaş Veli türbesinde gömülüdür. Halk şairleri arasında önemli bir yere sahip olan Türabi, divan şiirleri yazmış, şiirlerinde de aruz ölçüsü kullanmıştır. Türabi’nin Hayatı Asıl adının Ali olduğunu belirtmiştir. Bektaşi tarikatına bağlı olan 7 Türabi ...Devamı