Dünya tarihindeki güçlü ülkelere ya da devlet olarak tanımlayabileceğimiz küresel etkinlikteki oluşumlara baktığımızda, bu yapıların muhakkak ki yeryüzünde kendi dil ve kültürlerini diğer toplumlara aşıladığını görüyoruz. Büyük bir güç olabilmek için dil ve kültüre hakim olmak gerçekten çok önemli. ...Devamı