türkçe Etiket:

Çağatay Türkçesi Tarihçesi

Çağatay hanlığı, Moğol hükümdarı Cengiz hanın oğullarından Çağatay’ın ismini alarak kurulan bir devlettir.Cengiz han ölmeden önce toprakları oğulları arasında paylaştırmış, Kaşgar civarı ile Maveünnehir’in büyük bölümünü Çağatay’a vermişti.Bu devlet 1227-1370 arası bu topraklarda hüküm sürdü. Çağatay Han’ın 1241’de vefatından sonra Çağatay hanlığı Moğol devletiyle mücadeleye girişti. Çağatay’ın torunlarını taht mücadelesi yüzünden Harzemşahlar ...Devamı

Dünyada En Çok Kullanılan 10 Dil Hangileridir?

Dünyada yaklaşık olarak konuşulan 2200 adet dil bulunmaktadır. Ancak dünyamızda işlek olarak kullanılan 300 dil bulunmaktadır, diğer diller ise basit kabile dilleridir. Dünyamızda en çok kullanılan 10 dil şöyle sıralanmaktadır: ...Devamı

Türkçe’de Anlatım Biçimleri

Duygu ve düşüncelerin sözlü veya yazılı olarak ifade edilmesine anlatım denir. Dilimizde anlatım biçimleri 4 ana başlık altında incelenir. Yazar, amacına uygun olarak bu anlatım biçimlerinden birini veya birkaçını kullanabilir. Bu sayede anlatmak istediği olayı veya ifade etmek istediği düşünceyi daha etkili ve kolay bir şekilde okuyucunun önüne serer. ...Devamı

Türkçenin Zenginlikleri Nelerdir?

Bir dili “zengin” ya da “yoksul” olarak nitelemek için hangi ölçütlerden, kanıtlardan yararlanılabilir? Bu konuda akla ilk gelen ölçütler şunlardır: 1. Bir dildeki sözcük sayısı, özellikle kültür dili sayılan dillerle karşılaştırıldığında ne durumdadır? 2. Bir dil, doğadaki nesneleri, evreni, insan davranışlarını ayrı ayrı adlandırabiliyor mu? ...Devamı

Türkçe Olimpiyatları

Dünya tarihindeki güçlü ülkelere ya da devlet olarak tanımlayabileceğimiz küresel etkinlikteki oluşumlara baktığımızda, bu yapıların muhakkak ki yeryüzünde kendi dil ve kültürlerini diğer toplumlara aşıladığını görüyoruz. Büyük bir güç olabilmek için dil ve kültüre hakim olmak gerçekten çok önemli. ...Devamı

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Latince’deki logy kelimesine mukabil olarak dilimize Arapça’dan giren ilim kelimesi doğru düşünme ve sistematik bilgi edinme süreci olarak açıklanabilir. Bugünkü Türkçe’de bilim kelimesiyle Türkçeleştirilen bu kavram birleştirilmiş ve düzenlenmiş sistematik bilgiler bütünü olarak tanımlanır. ...Devamı

Türkçe’de Sıklıkla Yanlış Kullandığımız Kelimeler

Çocuklukta başlayan öğrenme süreci bazen bize yanlış kelimeler öğretebiliyor ne yazık ki. Yanlış öğrendiğimiz ve doğruyu öğrenmek için araştırıp sorgulamadığımız kelimeler ileriki yaşlarda bizi dilini düzgün kullanamayan bireyler yapabiliyor. ...Devamı

Google Translate Türkçe Desteği

Geçen yıl Google blog sayfasında Translate (Tercüme) hizmetine yeni dillerin eklendiğinden bahsediliyordu. Ancak bu diller arasında Türkçe nin olmaması büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Çok sayıda yorum alan konuda en çok Türkçe nin neden yer almadığı mesajları gönderilmişti. Şimdi nette dolaşırken bir siteden öğrendiğim haberi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Artık Google’ın Translate servisinde ...Devamı