Gönüllü kuruluş kavramıyla ilgili terminolojik tartışmalar bir hayli fazla Bu nedenle gönüllü kuruluşları tanımlamaya çalışırken, kavramı hem sosyolojik hem de hukuksal anlamda irdelemek gereği ortaya çıkmaktadır. Üçüncü sektör deyimiyle de ifade edilen gönüllü kuruluşlar, giderek çağdaş demokrasilerin olmazsa olmaz koşullarından sayılmaktadır. Bu olgunun altı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından hazırlanan Türkiye ...Devamı