Sakatat tüketimi açısından olması gereken düzeyde değiliz. Oysa besin değerleri açısından ve dolayısı ile sağlık açısından oldukça zengin olan bu besin kaynaklarını tüketmek çok önemlidir. Çocukluk çağından başlayarak bu sakatat tüketimi alışkanlığını edinmek çok önemlidir. Dünya ölçekleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça gerilerde olduğumuz söylenebilir. Aşağıda bu konu ile ilgili daha detaylı bilgileri ...Devamı