Dünyada doğuştan kazanılan birçok hak bulunmaktadır. Bu haklar insanhakları diye nitelendirilir ve yasalarla güvence altına alınır. Hakların amacı ise, insanların güvenli ve rahat bir yaşam sürmesini sağlamaktır. İnsan hakları bir bütün olarak ele alınır ve alt dalları bulunmaktadır. ...Devamı