ürün Etiket:

Dağıtım Kanalları Hakkında Önemli Bilgiler

Dağıtım kanalları, ürünlerin üreticiden alıcılara doğru el değiştirme yollarıdır. Ürünler, üretim yerinden itibaren çeşitli ellerden geçerek alıcılara ulaşır. Dağıtım kanalları, ürünlerin üreticilerden alıcılara ulaşmalarına vasıta kişi ve kuruluş topluluklarıdır. Dağıtım kanalları, ürünlerin doğru yer ve zamanda, istenilen miktarda bulunmaları için çok önemlidir. Müşteri tatmini sürdürmek için de dağıtım kanallarına gereksinim duyulur. Dağıtım ...Devamı

Beyin Temelli Öğrenme ve Öğretim Etkinlikleri Öğrenme Modeli

Beyin temelli öğrenme ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı artmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen olumlu sonuçla ile birlikte beyin temelli öğrenme eğitim hayatında da önem kazanmıştır. Beyin temelli öğrenme, elde edilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak için beynin kendine has işleyiş kurallarının kabul edilmesini ve öğretim sürecinin bu süreçte kullanılan yöntemlerin bu ...Devamı

Bilim Felsefesi Nedir ?

Felsefenin alt disiplini olan bilim felsefesinin konusu, soruları, bilime olan yaklaşımlar bilim felsefesi olarak ele alınmaktadır. Bilimin ortaya çıkışına baktığımızda Antik Yunan’da ilk olarak felsefenin ortaya çıktığını hatta bu dönemde filozofların bir çoğunun bilimle ilgili çalışmalar da yaptığı görülmektedir. Zamanla bilim ve felsefenin yollarını ayırması bilimin deney ve gözleme dayalı, daha nesnel ...Devamı

Müşteri Sadakatinin Tanımı

İşletmelerin müşteri ilişkileri yönetimi benimsemesinin asıl nedeni müşteri sadakatini sağlamaktır. Müşteri ilişkileri yönetiminin asıl amacı müşteriye özel muamele uygulayarak müşterinin işletmeye olan sadakatini sağlamaktır. Yanı müşterinin uzun süre işletmeye bağlı kalmasını ve işletme ile iletişimini sürekli kılmayı amaçlamaktadır. İşletmeler müşteri sadakatini sağlamak ve var olan müşterinin başka işletmelere gitmesini engellemek için müşterilerine ...Devamı

Ürün Kavramı Ve Ürün Çeşitleri

Ürün Kavramı, dokunulabilir ve dokunulmaz niteliklerin meydana getirdiği bütündür. Ürün kavramı, herkese farklı farklı anlamlar ifade edebilir.Üreticilere göre ürün, üretip pazarlayarak kazanç sağladıkları fiziki maddelerdir.Ürün kavramı İçin yapılması gereken önemli hususlar bulunmaktadır .Bunlar : Satıcılara göre ürün, perakendecilere satarak kazanç elde etmek için satın aldıkları maddelerdir.Tüketicilere göre ürün, kişisel ihtiyaçlarını karşılayarak fayda ...Devamı

Ürün Ağacı Kavramı

MRP sistemi, ürünlere ilişkin malzemeleri gösteren malzeme listelerini kullanır. Öte yandan malzeme listelerinde olan bilgiler MRP sisteminde olduğu gibi aktarılmaz. Listelerdeki bilgilerin uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerekir. Bu yapıya Ürün Ağacı denir. ÜA basitçe tanımlamak gerekirse, bir ürünün üretimi için gerekli malzemelerin bir listesidir. Bu malzemeler; ham madde ve yarı ürün olabileceği ...Devamı

Üretim Yeri İle Ham Madde Kaynağı Arasındaki Mesafenin Önemi Nedir?

Özel teşebbüs açısından belli sektörlerde yer alan kuruluşlar, ana amaç olarak yüksek kar elde edimini belirlerler. Ki bu durum, oldukça normal ve doğaldır. ...Devamı

Nokia’dan Yeni Ürünler: Nokia 7070 Prism, Nokia 5000, Nokia 2680, Nokia 1680

  Nokia üst sınıfa hitab eden birçok ürünü çıkardı fakat asıl alıcı kitlesi olan alt segmenti yine unutmadı. Prism 7900’ün üstün özellikleri ve kalitesini daha ucuza kullanmak isteyenler, Nokia 7070’e bakabilirler. Nokia, oldukça ilgi gören Prism konseptinin giriş temsilcisi olarak Nokia 7070 Prism’i konumlandırmayı düşünüyor. Kamera, USB ve Bluetooth bağlantısı bulunmayan cihaz, ...Devamı