yada taşı Etiket:

Taşlarla İlgili İnançlar

Daha önceki iki yazım olan “Yağmur Yağdırdığına İnanılan Taş: Yada Taşı” ve “Balbal Nedir” başlıklı yazılarımın devamı niteliğinde ola bu yazıda taşlara yüklenen anlamlar ve kerametine inanılan bazı taşlar üzerinde durdum. Yada taşı ve balballar, taşla ilgili inançlar düşünüldüğünde akla gelen ilk iki taştır. ...Devamı

Yağmur Yağdırdığına İnanılan Taş: Yada Taşı

Yada taşı, Türkler arasında yağmur yağdırmak için kullanılan ve taşla ilgili inanışlardüşünüldüğünde ilk akla gelen, hakkında en çok bilgi bulunan en ünlü taştır. Bu hususta ilk önce Divan-ı Lügatit Türk’deki yâd maddesine bakalım: “Yâd: Bir tür kâhinliktir. Belli başlı taşlarla yapılır, (yada taşı) rüzgâr estirilir. ...Devamı

Türk Mitolojisi ve Unsurları

Mitoloji ilkel dönemdeki insanların ve insanüstü varlıkların başından geçen olayları masalsı bir şekilde incelenip anlatılmasıdır.Özellikle ilkel dönem insanlarının doğa olaylarına,sosyal ilişkilerine ve dini inanışlarına olan bakış açılarını konu edinir.Mitoloji aynı zamanda efsane bilimi olarak da bilinmektedir. ...Devamı