Esperanto dünya üzerinde bulunan az sayıda yapay dilden biridir. Esperanto’yu açıklamadan önce yapay dillerle ilgili kısa bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Yapay diller oluşum süreci ve kaynağı belli olan , insanların doğrudan etkisiyle oluşmuş dillerdir. ...Devamı