Türkiye, yargı ayrılığı sistemini benimsemiş, (Anayasa’nın 146-160.maddeleri incelendiğinde) birden fazla yargı koluna sahip bir ülkedir. Bu yargı kolları eşit ve aynı derecededir ve birbirleri ile alt üst ilişkisi bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan altı temel yargı kolu ve yüksek mahkemeleri; 1. Anayasa Yargısı ” Anayasa Mahkemesi, 2. Adli Yargı ” Yargıtay, 3. İdari Yargı ...Devamı