Tarihin gizemli odası,o meşhur efsane ile donatılmış ve birçok esirinhapsedildiği Yedikule Zindanlarını anlatmaya çalışacağım sizlere… Bu yapılanma İstanbul’u Güneybatıdançevreleyen kara surları ve kuleler bütünüdür. 390 yılında dönemin imparatoru I. Theodosius tarafındainşa edilmiştir.Tarihi bilgilerde burada önemli evrak ve dosyaların saklandığı ve zindanlardaise yabancı savaş esirlerinin mahkum edildiği belirtilmektedir. ...Devamı