XXI. Yüzyılın en belirgin özelliği bir “bilgi çağı” olmasıdır. İnsanlık, “ilkel toplum”. “tarım toplumu” ve “sanayi toplumu” aşamalarından tarih süreci içinde geçmiş ve günümüzde “bilgi toplumu” aşamasına gelmiştir. Dünyada 1985’lere kadar 14 yılda bir olan bilgi katlanma hızı4 bugün 6,5 yılda bire düşmüştür. Bu nedenle XXI. Yüzyıl bilginin ve eğitimin yüzyılı olacaktır. ...Devamı