İşletmelerde en alt seviyedeki kişileri yönetme vazifesine sahip yöneticilerden en üst kademeye kadar yöneticiler vardır. Yönetim basamakları tepe, orta ve ilk basamak yönetimdir. 1- Tepe Yönetim: İşletmenin sahipleri, yönetim kurulu, genel müdür ve yardımcıları tepe yönetimi meydana getirirler. İşletmeyi bütünüyle yönetme vazifesine sahiptirler. İşletmenin genel politika ve stratejilerini belirler ve dış etkileşimleri ...Devamı