Yönetim Kavramı Etiket:

Yönetim Kavramının Gelişimi

Yönetim kavramı, toplulukların kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Her dönem ve ortamda amaçlara ulaşmak için en etkili araç kabul edilmiştir. Devlette, orduda, kabilede gibi… Tarihte imparatorluklar yönetilmiş, savaş stratejileri belirlenmiş ve ihtişamlı yapıtlar elde edilmiştir. Sanayi devrimi sonrası üretim şekli, yönetim kavramını bilimsel açıklamayı gerektirmiştir. Teknolojik gelişmeler ve üretim kapasitesi artışıyla işyerleri ve işgücü ...Devamı

Yönetim Kavramı

Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama anlamlarında, tarih boyu dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Tarih boyunca farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de önemini korumakta ve farklı disiplinlerde tartışılmaktadır. Yönetim, tarihi süreçte öncelikle aileler için geçerli olmuştur. Çünkü ortak yaşam şartı işbirliğini, ebeveyn otoritesi altında davranmayı gerektirmiştir. Birbirine yakın ailelerin meydana getirdiği kabileler de ...Devamı