Efelerin efesi, dokuz dağın efesi; kurtuluş savaşının kahramanı, milis komutan bu toprağı koruyan bu toprağın kucağında yatan efemiz. ...Devamı