Eski Mezopotamya alanında bulunan ve piramitleri andıran tapınak tarzıeski çağ yapılarının tümüdür.Sümerler,Babiller ve Asurlularda dini inanç gereğikullanılan ve inşa edilen bu tapınakların en eski örneği M.Ö 3500-4500 tarihleri arasındakidönemde inşa edilmiştir. ...Devamı