Bitkilerde Sitokininler ve Büyüme Engelleyicileri

 Sitokininler Doku kültürü tekniği, yani laboratuvarda steril besi ortamında hücrelerin ya da doku parçalarının yetiştirilmesi, hem bitkilerin hem de hayvanların gelişim biyolojisi ile ilgili araştırmaları büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu teknik sayesinde,...

Özel Duyular

Arıların, balıkların ve insanların farklı renk gruplarını gördüğünü biliyoruz. Onların görme alanları, çeşitli gereksinmeleri ile iyi bir şekilde uyuşmaktaydı. Aynı model işitme olayında da belirgindir. Örneğin, yarasalar, ultrasonik ses dalgaları yayarlar...

Etilen Hormonunun Görevleri

"Çürük bir elma bir parseli mahveder." Bu halk deyişi, bir gerçeğe dayanmaktadır: bir kasadaki bir elma çürümeye başlayınca o kasanın içindeki diğer elmalar da kısa bir süre sonra çürümeye başlar. Çürük...

Oksin Hormonunun Görevleri

Yüksek bitkiler, özelleşmiş dokulara (kökler, gövdeler, yapraklar ve üreme organları) sahiptirler. Eğer bir bitki çimlenir, büyür ve ürerse, bu dokuların aktivitelerinin koordine edilmesi gerekir. Gövde ve köklerde büyümenin yönlendirilmesi ve düzenlenmesinde, yaprakların...

Hücre Dışı Sıvıların Düzenlenmesi

Günümüzde elde edilen birçok kanıt, biyologları yaşamın kökeninin ilkin denizlerde başladığı sonucuna götürmüştür. Deniz suyu, tatlı su ve hava gibi temel çevresel ortamlardan, en fazla kararlılık göstereni deniz suyudur. Sıcaklık, tuz...

Bitki Kök ve Gövdesinin Büyümesi

Başlangıçta, genç bitki uzunluğuna yavaş büyür; daha sonra, büyümenin hızlandığı daha uzun bir döneme girilir ve sonradan tekrar yavaşlar hatta olgunluğa yaklaştıkça durur. Tek yıllık bir bitkinin boyunun (ya da...

Boşaltım Adaptasyonları ve Sodyum Potasyum Pompası

Omurgalıların böbrekleri, derişik idrar üretme kapasitesi bakımından önemli ölçüde değişiklik gösterir. Deniz balıklarının kandan daha yoğun idrar üretmede başarısız olduklarını ve bu nedenle de fazla tuzu, başka bir yolla (solungaçlarındaki özel...

Bitkiler Alemi

Bitkiler âlemine dâhil edilen çiçekli ve çiçeksiz bitkiler ökaryot hücre yapısında ve çok hücrelidir. Toprağa bağlı olarak yaşayan bitkiler aktif hareket yapamaz ve yer değiştiremez. Bitkiler kloroplast ve klorofil içermeleri bakımından...

Merak Edilen Konular

Yoga Terapisi ve Yoga Eğitimi Neden Farklıdır?

Yoga terapisi; zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirmek için yoga duruşlarını, nefes egzersizlerini, meditasyonu kullanan bir terapidir. Yoga terapisi zihin, beden ve ruhun bütünleşmesini teşvik...

Olay Metinlerinde Anlatım Biçimleri/Teknikleri/Yöntemleri/Tarzları

Yazarın eserini geliştirirken kullandığı tekniklere anlatım biçimleri denmektedir. Anlatım tarzları bir bakıma sunumla ilgili hususları içerir. Edebi metnin en önemli problemi sunumdur. Yazar olayı...

Edebiyat Biliminde Sıkça Kullanılan Terimler

Edebi Metin: Metin eski dönemlerde yazıyı meydana getiren kelimeler, yani metni yazanın orijinal yazılı metinleri anlamına gelmekteydi. Daha sonraları Latince kökenli “tekst” (dokuma) anlamına...

Psikodilbilim (Psikolinguistik) Nedir?

Dil psikolojisi "psikolinguistik" ya da psikodilbilim, insanların dili kazanmasını, kullanmasını ve anlamasını sağlayan psikolojik ve nörobiyolojik faktörleri inceler. İlk psikodilbilim çalışmaları, insan beyninin nasıl...

Ülkelerin Meşhur Çorbaları

Her ülke mutfağında birden fazla çorba çeşidi vardır. Çorba, sadece az miktardaki malzeme ile veya yemek için kullanılmayan etlerden ya da kemiklerden besine çevirmek...

Sanat Malzemelerinin Kökeni

Sanat, insanlığın en eski tarihlerinden beri vardır. Peki sanat ve sanat malzemeleri geçmişten günümüze halâ aynı mıdır? Okul ve ofislerde kullandığımız malzemeler ilk bulunduklarında...

D.i.y (Do It Yourself) Nedir?

D.i.y (Do It Yourself) İngilizce bir kelime olup, Türkçede “Kendin yap!“ anlamına gelir. Bu iki kelimenin insanlığa kattığı değer iki kelimeden çok daha fazladır....

Marksist Edebiyat Eleştirisi

1930’larda ortaya çıkan ve ana ilkelerinin 1934 yılında toplanan ‘Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kongresi’ inde saptandığı bilinen Toplumcu Gerçekçi anlayış, diğer yansıtmacı anlayışlardan toplumsal...

Yapısalcılık ve Postyapısalcılık

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması...

Feminist Edebiyat Kuramı

Feminizmin çağdaş sosyal bilim araştırma/eleştirilerindeki karşılığı olan ve giderek kadın araştırmalarından bağımsızlaşan toplumsal cinsiyet çalışmaları, bireyin toplum içerisinde kazandığı rollerin mahiyeti üzerinde durmakta; bunun...

Ekolojik Dengesizlik: Biyosferdeki Nedenleri ve Etkileri

Ekosistem, canlıların yaşadığı ve mercan resifleri, orman, otlak, çiftlik vb. gibi abiyotik faktörler ve canlı olmayan şeyler ile etkileşime girdiği ortamdır. 1935'te, “ekosistem” kelimesi...

Çocuk Edebiyatında Türler

Masal Yazı öncesi dönemde var olan, ulusların hayal gücüyle yaratılmış, sözlü edebiyat dönemlerinde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaygınlaşan ve varlığını günümüzde de sürdüren anonim halk edebiyatı...

Çoklu Doymamış Yağlar: Bu Sağlıklı Yağlar Hakkındaki Gerçekler Nelerdir?

Diyet için kullandığınız yağ, hem hayvan hem de bitki besinlerinden elde edilir. Yağlar kalori sağlar, belirli vitaminleri emmenize ve vücudunuzun çalışması için gerekli besinleri...

Dilbilim Nedir?

Dilbilimin inceleme alanı dildir. Dilbilim insan dili denilen olgunun özelliklerini araştırır ve onun niteliğini ve işleyiş düzenini ortaya çıkarmayı amaçlar. Betimlemeli dilbilim, dillerin kendilerine özgü...

Egzersiz İçin Doğru Beslenme

Dengeli bir diyet düzenli egzersize ek olarak günlük aktiviteler için gerekli kalori ve nutrientlerin alınmasına yardım eder. Egzersiz performansı için yiyecek planı oluşturmak, tatlı...