Histoloji Nedir, Nasıl Kullanılır?

Histoloji, hücrelerin ve dokuların mikroskobik yapısının (mikro anatomi) bilimsel çalışması olarak tanımlanmaktadır. Histoloji terimi, doku veya sütun anlamına gelen Yunanca "histos" ve "çalışma" anlamına gelen "logia" kelimesinden birleşiminden oluşur. "Histoloji" kelimesi...

Ekosistemlerde Ayrıştırıcıların Rolü Nedir?

Ekosistem birbiriyle ilişkide olan bitki ve hayvan topluluklardır. Bir ekosistem bir okyanus kadar büyük veya bir su birikintisi kadar küçük olabilir, ancak her birinin hayatta kalması için aynı bileşenlere ihtiyacı vardır....

Kaslardaki Saat ve Metabolizma İlişkisi

Günümüzden sadece 20 yıl önce bilim insanları, kasların kendi sirkadyen (günlük) ritimlerine sahip olduğunu bilmiyorlardı. Şu günlerde bu konunun sağlık alanındaki önemi anlaşılmaya başlandı. 2000’li yılların başında İtalya’daki Padova Üniversitesi’nde bir...

Jacobson Organı Nedir?

Tabiat, her yeni gün karmaşık dünyasının keşfedilmesini bekler. Tabiatta yer alan her varlık muazzam bir sistem içinde ve muhteşem bir işleyişle kendini yenileyerek ya da körelerek uyum yeteneğimizi arttırır. Bu uyum...

ALT: Alanin Aminotransferaz Nedir?

Karaciğer, alanin aminotransferaz veya ALT dâhil olmak üzere çeşitli enzimler üretir. Bu enzimler; proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur, böylece vücut onları sindirebilir. Ayrıca karaciğerin proteinleri parçalamasına yardım etmenin yanı sıra ALT, karaciğerin...

Planaryalar ve Rejenerasyon

Planarya Nedir? Planaryalar, anatomik özelliklerinin çoğu ve yenilenme yetenekleri dahil, ortak birçok özelliğe sahip tatlı su yaratıklarıdır. Yardımsız gözle görülebilen küçük yaratıklardır, ancak en iyi mikroskop altında görülürler. Planaryanın küçük parçaları eksik...

İmpulsların İletimini Sağlayan Mekanizmalar

Kapılı Kanalların Rolü Bir sinir impulsunun ya da aksiyon potansiyelinin ilerlemesi temelde bir zar olayıdır. Başlangıçta zarın iki yüzeyi arasındaki bir elektrostatik gradiyente ve bunu izleyen, iyona özgü koordine geçirgenlik değişikliklerine bağlıdır....

Sinir Ağları ve Radyal Sistemler

Basit sinir yolları, birçok hayvanda, bir araya gelerek organize sinir sistemlerini oluştururlar. Hidra gibi sölenterlerde bile sinir sistemi, ayrı reseptör, iletici hücre ve efektör hücrelerden meydana gelmiştir. Bununla birlikte iletici hücreler,...

Enteresan Bir Bilgi

Kan Uyuşmazlığı Nedir? Nasıl Oluşur?

Tıp terminolojisinde kan uyuşmazlığı olarak yerini almış olan terim; insan vücuduna girmiş olan yabancı bir kanın, insan metabolizması tarafından yabancı olarak algılanması sonucunda meydana...

Merak Edilen Konular

İlginç Bilgiler

Kimdir?