Kanın Pompalanması

    Kalp İnsan kalbi iki kısımlı olmasına karşın, bu iki yarı temelde birlikte atar. Atım, kalbin kendisi tarafından oluşturulur ve merkezi sinir sisteminden bağımsız hareket ederler. Tüm sinir bağlantıları kesilecek olsa, atım hızı...

Üriner Sistem: Nefron ve İdrar Oluşumu

Yaşadığınız sürece, vücudunuz organik molekülleri sürekli olarak metabolize edecek ve atık ürünler üretecektir. Metabolik atık ürünlerden kurtulamazsanız, zehirli seviyelere biriktirir ve vücudunuzu zehirler. Üriner sistem çok önemlidir çünkü bu metabolik atıklardan...

Beyin Korteksinde Duyuların İşlenmesi

Harvard Üniversitesi'nden David Hubel ve şu anda Rocfeller Üniversitesi'nde bulunan Torsten Wiesel'in çalışması kedilerin ve primatların korteksinde, görme ile ilgili bilgilerin nasıl geliştiği hakkında epeyce bilgi ortaya koymuştur. Retinadaki lateral inhibisyon,...

İskelet Kasının Kasılmasının Genel Özellikleri

Tek bir kas teli, sadece bir uyarım, eşik değerde şiddete, süreye ve hıza sahipse tepki gösterir ve bu bakımdan bir sinir telini andırır. Sinir hücrelerinde olduğu gibi, dinlenme durumundaki omurgalı kas...

Karasal Hayvanlarda Boşaltım Sorunları

Tatlı sularda yaşayan hayvanların geliştirdikleri önlemlerden birisi, fazla suyun vücuda girmesini önlemek için, vücut yüzeyinin belirli bölümlerinde bulunan ve nispeten geçirgen olmayan bir zarla kaplı olmalarıdır. Bu nedenle, tatlı su hayvanları,...

Bitkilerde Gelişme

Organizmaların çoğu çevrelerindeki değişime tepki gösterir. Bakteriler besinin fazla olduğu yöne doğru yüzerler, bitkiler yapraklarını güneşe doğru eğerler, hayvanlar genel olarak besine doğru yönelirler ve avcı türlerden uzaklaşırlar. Hangi organizma olursu...

Kulak ve İşitme Duyusu

İşitme hayvanlar arasında önemli bir duyu yeteneğidir. Birçok tür için çevredeki sesler, avcıları, avları ve kendi türdeşleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu nedenle onları saptamak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bir...

Göz ve Görme Duyusu

Işığa duyarlı yapılar, çok sayıda bitki ve hayvanda birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Elektromagnetik radyasyonun düşük enerjili radyo dalgalarından yüksek-enerjili gamma ışınlarına kadar değişen birçok formu olmasına karşın, sadece orta...

Merak Edilen Konular

Yoga Terapisi ve Yoga Eğitimi Neden Farklıdır?

Yoga terapisi; zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirmek için yoga duruşlarını, nefes egzersizlerini, meditasyonu kullanan bir terapidir. Yoga terapisi zihin, beden ve ruhun bütünleşmesini teşvik...

Olay Metinlerinde Anlatım Biçimleri/Teknikleri/Yöntemleri/Tarzları

Yazarın eserini geliştirirken kullandığı tekniklere anlatım biçimleri denmektedir. Anlatım tarzları bir bakıma sunumla ilgili hususları içerir. Edebi metnin en önemli problemi sunumdur. Yazar olayı...

Edebiyat Biliminde Sıkça Kullanılan Terimler

Edebi Metin: Metin eski dönemlerde yazıyı meydana getiren kelimeler, yani metni yazanın orijinal yazılı metinleri anlamına gelmekteydi. Daha sonraları Latince kökenli “tekst” (dokuma) anlamına...

Psikodilbilim (Psikolinguistik) Nedir?

Dil psikolojisi "psikolinguistik" ya da psikodilbilim, insanların dili kazanmasını, kullanmasını ve anlamasını sağlayan psikolojik ve nörobiyolojik faktörleri inceler. İlk psikodilbilim çalışmaları, insan beyninin nasıl...

Ülkelerin Meşhur Çorbaları

Her ülke mutfağında birden fazla çorba çeşidi vardır. Çorba, sadece az miktardaki malzeme ile veya yemek için kullanılmayan etlerden ya da kemiklerden besine çevirmek...

Sanat Malzemelerinin Kökeni

Sanat, insanlığın en eski tarihlerinden beri vardır. Peki sanat ve sanat malzemeleri geçmişten günümüze halâ aynı mıdır? Okul ve ofislerde kullandığımız malzemeler ilk bulunduklarında...

D.i.y (Do It Yourself) Nedir?

D.i.y (Do It Yourself) İngilizce bir kelime olup, Türkçede “Kendin yap!“ anlamına gelir. Bu iki kelimenin insanlığa kattığı değer iki kelimeden çok daha fazladır....

Marksist Edebiyat Eleştirisi

1930’larda ortaya çıkan ve ana ilkelerinin 1934 yılında toplanan ‘Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kongresi’ inde saptandığı bilinen Toplumcu Gerçekçi anlayış, diğer yansıtmacı anlayışlardan toplumsal...

Yapısalcılık ve Postyapısalcılık

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması...

Feminist Edebiyat Kuramı

Feminizmin çağdaş sosyal bilim araştırma/eleştirilerindeki karşılığı olan ve giderek kadın araştırmalarından bağımsızlaşan toplumsal cinsiyet çalışmaları, bireyin toplum içerisinde kazandığı rollerin mahiyeti üzerinde durmakta; bunun...

Ekolojik Dengesizlik: Biyosferdeki Nedenleri ve Etkileri

Ekosistem, canlıların yaşadığı ve mercan resifleri, orman, otlak, çiftlik vb. gibi abiyotik faktörler ve canlı olmayan şeyler ile etkileşime girdiği ortamdır. 1935'te, “ekosistem” kelimesi...

Çocuk Edebiyatında Türler

Masal Yazı öncesi dönemde var olan, ulusların hayal gücüyle yaratılmış, sözlü edebiyat dönemlerinde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaygınlaşan ve varlığını günümüzde de sürdüren anonim halk edebiyatı...

Çoklu Doymamış Yağlar: Bu Sağlıklı Yağlar Hakkındaki Gerçekler Nelerdir?

Diyet için kullandığınız yağ, hem hayvan hem de bitki besinlerinden elde edilir. Yağlar kalori sağlar, belirli vitaminleri emmenize ve vücudunuzun çalışması için gerekli besinleri...

Dilbilim Nedir?

Dilbilimin inceleme alanı dildir. Dilbilim insan dili denilen olgunun özelliklerini araştırır ve onun niteliğini ve işleyiş düzenini ortaya çıkarmayı amaçlar. Betimlemeli dilbilim, dillerin kendilerine özgü...

Egzersiz İçin Doğru Beslenme

Dengeli bir diyet düzenli egzersize ek olarak günlük aktiviteler için gerekli kalori ve nutrientlerin alınmasına yardım eder. Egzersiz performansı için yiyecek planı oluşturmak, tatlı...