Samipaşazade Sezai Kimdir? (1860-1936)

Tanzimat edebiyatının ikinci dönemindeki yazarlardan biri olan Samipaşazade Sezai, 1860 yılında İstanbul’da doğmuş. Devrin önde gelen isimlerinden biri olan Abdurrahman Sami Paşa’nın oğludur. Babası Osmanlı paşası olduğu için elit bir hayat...

Ahmet Mithat Efendi Kimdir? (1844-1912)

1844 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat edebiyatı döneminde halka okuma zevkini aşılamış gazeteci, romancı ve hikayecidir. İlk öğrenimini Vidin’de, abisinin yanında görmüş olan sanatçı, bir süre sonra İstanbul'a...

İbrahim Şinasi Kimdir? (1826-1871)

Türk edebiyatının modernleşmesinde ilk tohumları atan Şinasi, 1826 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şair ve tiyatrocu olduğu kadar düşünür ve gazeteci de olan İbrahim Şinasi, mahalle mektebinde ve Fevziye mektebinde ilk eğitimini...

Şemsettin Sami Kimdir?

Şemsettin Sami, Arnavutluk’un Fraşer kasabasında doğmuştur. Öğrenimini Yunanistan’ın sınırları içinde kalan Yanya’da tamamlamıştır. Eski ve yeni Yunan dilinin yanı sıra Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Arapça, Farsçayı bilmekteydi. Bir ara Bektaşi tekkelerine...

Tanzimat Döneminde Düşünce Akımları

 Tanzimat kuşağının eserlerindeki en önemli özellikler “akıl”, “demokrasi”, “medeniyet”, “vatan” ve “hürriyet” gibi politik kavramların kullanılmasıdır. Aynı zamanda politik bir mücadelenin içerisinde olan bu kuşak yazarlarından Ziya Paşa ve Namık...

Tanzimat’tan Sonra Edebiyatımızda Görülen Yeni Türler

  Gazete Ülkemizde basın hayatı, ilk resmî gazete olan Takvim-i Vakayi ile başlamıştır. Bu gazetede devletin yaptığı yenilikler ve günlük olaylar tarihçilerin kaleminden alınannlatılmıştır. Takvim-i Vakayi'nin resmî olması nedeniyle dünyadaki gelişmelere yer vermemesi...

Osmanlı’da Batılılaşma Hareketleri

 Osmanlı Devleti, 19. yüzyıla girdiğinde hem içte hem dışta birçok sorun yaşıyordu. Devlet, bütünlüğünü korumak adına siyasal, sosyal, askerî ve ekonomik alanlarda birçok yenilik yapılmakta, ancak istenen sonuç bir türlü elde...

Encümen-i Şuara Hareketi

Osmanlı Devleti'nin her döneminde padişahların ve devlet adamlarının (veziriazam, sadrazam, şehzade vs.) çevrelerinde birtakım aydınlar bulunmuştur. Padişahlar ve devlet adamları zaman zaman bu aydınlar ile adına "edebi muhit" denilen konaklarda buluşmuş,...

Enteresan Bir Bilgi

Spartaküs Taktiği Nedir?

Savaşlarla yoğrula yoğrula günümüz medeniyetine evrilen insan oğlunun kanlı hikayelerinden birinin başkahramanlarından biridir Spartaküs. Tarihte yaşamı ve ve isyanıyla adeta efsanevi bir nam kazanan...

Merak Edilen Konular

İlginç Bilgiler

Kimdir?