Türk edebiyatının modernleşmesinde ilk tohumları atan Şinasi, 1826 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şair ve tiyatrocu olduğu kadar düşünür ve gazeteci de olan İbrahim Şinasi, mahalle mektebinde ve Fevziye Yazının Devamı

Şemsettin Sami, Arnavutluk’un Fraşer kasabasında doğmuştur. Öğrenimini Yunanistan’ın sınırları içinde kalan Yanya’da tamamlamıştır. Eski ve yeni Yunan dilinin yanı sıra Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Arapça, Farsçayı bilmekteydi. Bir Yazının Devamı

 Tanzimat kuşağının eserlerindeki en önemli özellikler “akıl”, “demokrasi”, “medeniyet”, “vatan” ve “hürriyet” gibi politik kavramların kullanılmasıdır. Aynı zamanda politik bir mücadelenin içerisinde olan bu kuşak yazarlarından Ziya Yazının Devamı

Osmanlı Devleti'nin her döneminde padişahların ve devlet adamlarının (veziriazam, sadrazam, şehzade vs.) çevrelerinde birtakım aydınlar bulunmuştur. Padişahlar ve devlet adamları zaman zaman bu aydınlar ile adına "edebi Yazının Devamı

Ahmet Vefik Paşa 1823 yılında İstanbul’da doğmuş, 1891 yılında vefat etmiştir. Tahsilini aydın bir çevrede yapmış olan sanatçı, babası Tercüman Ruhiddin Efendi ile Paris’e gitmiş ve öğrenimine Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar