Hece ölçüsü, bizim kendi edebiyatımız olan Milli Edebiyatın veya Halk Edebiyatının nazım ölçüsüdür. Hece ölçüsünde aruz ölçüsündeki gibi içinden çıkılmaz ve anlaşılmaz yönler yoktur. Fakat bu durumdan Yazının Devamı

Asıl adı Mevlana Celaleddin-i Rumi olan bu büyük düşünür Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi 30 Eylül 1207, ölümü 16 Ekim 1273'tür. Mevlana'yı bu derece ünlü ve Yazının Devamı

Türk Edebiyatı, lehçe özellikleri göz önünde tutularak üç kısımda incelenir; Çağatay Edebiyatı, Anadolu Edebiyatı ve Azeri Edebiyatı. Fuzûlî, Azeri Edebiyatına mensup bir şairdir. (daha&helliip;)

This div height required for the sticky sidebar