Fizik

Reynolds sayısı, bir yüzeydeki bir sıvının akışının doğada laminer mi yoksa türbülanslı mı olduğunu gösteren boyutsuz bir miktardır. Bilim dünyası rakamlarla doludur ve bilgi akışını oldukça basitleştiren belirli süreçleri veya varlıkları tanımlamak için kullanılan farklı Yazının Devamı

Bilimsel topluluk içindeki fikir birliği, ilk tamamen işlevsel kuantum bilgisayarının yaklaşık on yıl içinde hazır olacağı ve o kadar önemli bir olayın birçok uzmanın Y2Q: “kuantum yapmak” için geri sayım talep ettiği bir olay olarak Yazının Devamı

Kırılma, malzemelerin gerilme altında birden fazla parçaya ayrılması veya parçalanmasıdır. Kırılma karakteri, her malzemeye göre değişir ve uygulanan gerilmeye, sıcaklığa ve deformasyon hızına bağlıdır. Kırılma olayı başlıca iki safhadan meydana gelir. Çatlağın oluşumu birinci safhayı Yazının Devamı

Demir, Dünya'nın merkezinde ve hatta kanımızın içinde kıvrılıyor. Bu metal, aynı zamanda, Dünya'nın kaybolan demirleri ve hiçbir modern laboratuvarın yapamayacağı ender bir varyant oluşturan eski Çin çömlekçileri gibi gizemlerin içinde bulunur. Demir’in ünü sıkıcı olabilir, Yazının Devamı

Derin sular, geçmişten günümüze daima keşfedilmeyi bekleyen bir alan olarak insanoğlunun gündemini meşgul etmiştir. İnsanla kah meraktan kah ihtiyaçtan sular altına inmek istemiş ancak hem sınırlı bilgisi hem de sınırlı nefesi buna müsaade etmemiştir. Teknoloji Yazının Devamı

Güneş rüzgârı, güneş tarafından yayılan sürekli yüklü, atom altı parçacıklardan oluşan bir akımdır. İnsanların bu akım hakkındaki düşünceleri görecelidir çünkü şu anda bağlı olunan GPS sinyalleri güneş rüzgârı nedeniyle bozulabilir. Ancak güneş rüzgârı, aynı zamanda Yazının Devamı

Bilim ve teknolojinin sağlam temeller üzerinde gelişmeye başlaması ve ulusal eğitim yoluyla geniş kitlelere bilimsel bir eğitimin verilmeye başlanması 18. Asırdan itibaren yaygınlaşan bir olaydır. Ondan önce insanlık on binlerce sene boyunca ezoterik ve metafizik Yazının Devamı

1 2 19
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :