Dünyanın başlangıç noktası olarak tanrı parçacığının genel adı "higgs bozonu" dur. Einstein'ın ortaya koyduğu görelilik teorisi dünyanın büyük patlama denilen olayla başladığını söylüyordu. (daha&helliip;)

Kimya maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalarla bağlayan bilim dalıdır. (daha&helliip;)

Füzyon yani diğer bir isimle nükleer kaynaşma, parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ enerjisini kullanmaktır. Yazının Devamı

Bu güne kadar illüzyonistlerin nasıl uçabildiklerini, nasıl havada asılı kalabildiklerini merakla izledik ve çözmeye çalıştık. Her ne kadar bu göz yanılmasını çözemesek de böyle bir olayın olamayacağını Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar