Herhangi bir paranın kullanılmadığı pazar yerleri bulunsa da para, ticareti kolaylaştırır. Para diğer mal ve hizmetler için ödeme yapmakta ve onların değerlerini belirlemekte kullanılan bir şeydir. Dayanıklılığı, Yazının Devamı

Bir ekonomist için Pazar ekonomisi, mal ve hizmetlerin alınıp satılmasında fiyatlarınarz ve talebe göre belirlenmesi demektir. Kişisel bağlılıkların ve ahlaki değerlerin bu süreçte etkili olması gerekmektedir. (daha&helliip;)

Tüm sektörlerde işin şekilleri değişiyor ve hızla gelişiyor. Bu değişimlere ayak uyduranlar doğal olarak ayakta kalıyor uyamayanlar ise batıyor. İncelediğiniz de Türkiye batık şirketler mezarlığı gibidir. Şirketlerde Yazının Devamı

Tarihçe: Toplam Kalite Yönetimi (TKY), birinci dünya savaşı dönemindegeliştirilmeyebaşlanmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında nitel olarak çok fazla üretimin yapılması ile birlikte ürün kalitesi düşmüştür Bu durumu gidermek Yazının Devamı

Bir markanın imtiyaz sahibi, belli şartlar dahilinde işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak, belirli bir maddi bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara markasını kullandırabilir. Bu iş ilişkisine "franchising" Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :