Tüm sektörlerde işin şekilleri değişiyor ve hızla gelişiyor. Bu değişimlere ayak uyduranlar doğal olarak ayakta kalıyor uyamayanlar ise batıyor. İncelediğiniz de Türkiye batık şirketler mezarlığı gibidir. Şirketlerde Yazının Devamı

Tarihçe: Toplam Kalite Yönetimi (TKY), birinci dünya savaşı dönemindegeliştirilmeyebaşlanmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında nitel olarak çok fazla üretimin yapılması ile birlikte ürün kalitesi düşmüştür Bu durumu gidermek Yazının Devamı

Bir markanın imtiyaz sahibi, belli şartlar dahilinde işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak, belirli bir maddi bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara markasını kullandırabilir. Bu iş ilişkisine "franchising" Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar