Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Hindistan

0 598

hindistan

Komşuları
– Umman Denizi ve Hint Okyanusu ile çevrilidir.
Pakistan, Bangladeş, Birmanya, Çin, Nepal, Bhutan ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
– Yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösterir.
– Kuzeyde Himalaya Dağları, batı kıyısında Batı Gatlar, doğu kıyılarında ise Doğu Gat Dağları uzanır.
– Hindistan’ın büyük bölümü platolarla kaplıdır. En önemli platosu Dekkan Platosu’dur.
– Kuzeybatıda ise Tar Çölü yer alır.
– Hint Yarımadası’nı Orta Asya’dan ayıran Himalayalar Dünya’nın en yüksek dağ sırasını oluşturur.
– Ganj en önemli akarsuyudur.

İklim ve Bitki örtüsü
– Ülke genelinde Muson iklimi hakimdir.
– Ülkede enleme bağlı olarak kuzeyde kış sıcakları düşerken güneye doğru enlemin etkisiyle sıcaklıklar artar.
– Yer şekillerine bağlı olarak kıyıda yağış miktarı fazladır, iç kesimlere doğru yağış miktarı azalır.
– Bitki örtüsü Gat dağlarının eteklerinde tahrip edilmiş ormanlardan oluşur.Hindistan’da tahribattan dolayı ormanların oranı yüzölçümünün % 20’sini kaplar.

Nüfus ve Yerleşme
– Dünya’nın en kalabalık ikinci ülkesidir.
– Dünya nüfusunun yaklaşık 1/5’i burada yaşar.
– Ülkenin kuzeyindeki Ganj Ovası ve güneyindeki ovalarda nüfus yoğunlaşmıştır.
– Nüfus artış hızı yüksektir. Ülkede Hindular, Melanitler ve Moğollar yaşar.
– 700’den fazla dil ve lehçe kullanılır. Halk çok fazla dini inanışa sahiptir.
– En önemli şehirleri başkent Yeni Delhi, Bombay, Kalküta, Madras’tır.

Ekonomik Etkinlikler
– Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır.
– Halkın 3/4’ü tarımla uğraşır.
– Nüfusun kalabalık olmasından dolayı tarımsal üretim ihtiyacı karşılamaz ve tarım ürünü ihtiyacının bir kısmını ithal eder.
– Hindistan pirinç, buğday ve pamuk üretiminde dünyada önde gelen ülkelerdendir.
– İhraç etmek üzere plantasyonlar halinde çay, kahve, kauçuk, şeker kamışı ve baharat üretilir.
– Dünya’da büyükbaş hayvan sayısı en fazla olan ülkedir. Ancak hayvancılık inançlarından dolayı gelişmemiştir.
– Küçükbaş hayvan olarak koyun ve keçi beslenir ve yün üretiminde de önemlidir.
– Yeraltı kaynakları zengin bir ülkedir.
– Hindistan sanayi alanında gelişmeler gösteren bir ülkedir.
– Sanayi kolları, gıda, tekstil, demir-çelik, makine, kimya ve elektroniktir.
– Gelişmemiş teknolojisine rağmen ucuz işgücü ile dünya pazarında söz sahibi olabilmiştir.

Türkiye ile İlişkileri
– Hindistan’la siyasi ilişkiler istenen düzeyde olsa da ticari ilişkiler yeterli değildir.
– Türkiye’ye demir-çelik, pamuk, maden cevherleri, bisiklet ve pirinç gibi ürünler satar. Buna karşılık Türkiye’den çimento ve kimyasal ürünler alır.

HİNDİSTAN’IN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bir yarımada ülkesi olan Hindistan nüfus bakımından dünyanın ikinci yüzölçüm bakımından ise yedinci büyük ülkesidir. Matematik konum olarak 6- 37 kuzey enlemleri ile 68- 97 doğu boylamları arasında yer alır. Doğusunda Bengal Körfezi, batısında Umman Denizi yer alır. Ayrıca batıda Pakistan, doğuda Bangladeş ve Myanmar, kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal ve Bhutan ile komşudur.

1. Yüzey Şekilleri
Ülkede dağ sıraları, ovalar ve platolar geniş yer kaplar. Ülkenin kuzeyinde dünyanın en büyük dağ kuşağı olan Himalaya dağlarının uzantıları vardır. Ülkenin orta bölümünde Dekkan Platosu yer alır. Dekkan platosu ile Himalaya dağları arasında Ganj nehrinin taşıdığı alüvyonlarla oluşan Ganj Ovası vardır. Dekkan platosunun batısında ve doğusunda Gat dağları uzanır. En önemli akarsuları Ganj ve Brahmaputra’dır. Hindistan’ın kıyıları genelde alçaktır ve ovalarla kaplıdır. Bengal Körfezi kıyılarında çok sayıda delta bulunur.

2. İklimi
Hindistan’ın büyük bölümü muson ikliminin etkisi altındadır. Mayıs ile Kasım ayları arasında Hint Okyanusu’ndan esen nemli rüzgârlar bol yağış getirirler. En fazla yağış alan yeri Himalaya’lardır. Assam Bölgesi’nde yer alan Çerapunçi’de yıllık yağış miktarı 12.000 mm’yi bulur. Ayrıca Gat Dağlan’nın denize bakan yamaçları da bol yağış alır. Yağışlar iç kesimlerde ve Tar Çölü’nün bulunduğu Racastan Bölgesi’nde azalır.

3. Bitki Örtüsü
Enlem, yükselti, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak bitki çeşitliliği fazladır. Başlıca bitki örtüsü güneyden kuzeye doğru trapikal muson ormanları, geniş yapraklı ormanlar, savanlar, kurakçıl bitkiler, iğne yapraklı ormanlar ile yükseklerde yer alan alpin çayırlardır.

4. Nüfus
Bir milyarı geçen nüfusuyla dünyanın nüfus bakımından ikinci büyük ülkesidir. Önümüzdeki yirmi yıl içerisinde Çin’in nüfusunu geçmesi beklenmektedir. Nüfusun en yoğun olduğu yerler Ganj ovaları, Pencap, Bombay, Ahmedebad ve Korela yarımadasının güneybatısıdır. Halkın dörtte üçü kırsal alanlarda yaşar. Ülkede ekonomik düzeyi çok farklı toplumlar bulunur.

5. Tarım
Ülke topraklarının %56’sı tarıma elverişlidir. Nüfusun da üçte ikisi tarımla uğraşır. Tarlaların %30’undan fazlasında yılda birden fazla ürün yetiştirilmektedir. Tarım genellikle ilkel yöntemlerle yapıldığı için verim düşüktür. Tarımda modernleşme çalışmaları yapılmaktadır. Malezya ve Endonezya‘dan verim değeri yüksek pirinç tohumları, Meksika’dan buğday tohumları alınmaya başlanmıştır. Tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılayamadığı için dışarıdan gıda maddeleri almaktadır. Yaz mevsiminde yağışlar fazla olduğu için bol suya ihtiyaç duyan pirinç, jüt, hint keneviri, hindistan cevizi, muz, pamuk, turunçgil, susam, şeker kamışı gibi ürünler yetiştirilir. Pirinç üretimi en fazla Ganj ovasında ve Malabar sahillerinde yapılır. Kurak kış mevsiminde ise buğday, arpa, mercimek, nohut, keten, hardal, kolza gibi ürünler yetiştirilir. Ayrıca ticari değeri olan çay, kauçuk, kahve plantasyonlarda yetiştirilir. Hindistan pirinç üretiminde dünya ikincisi, kauçuk üretiminde dünya dördüncüsü, mısır üretiminde dünya yedincisidir. Mercimekte ise 800 bin tonu aşan üretimiyle dünya birincisidir.

Hinduların sığırı kutsal saymaları nedeniyle 210 milyonu aşan büyükbaş hayvan sayısıyla dünyanın en fazla büyükbaş hayvanına sahip ülkesidir. Fakat et ve süt verimi düşüktür. Küçükbaş hayvan sayısında ise Çin’den sonra dünya ikincisidir.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.